Om föreningen

Odlarföreningen på Antenngatan i Västra Frölunda bildades någon gång under 1990-talet, men det har odlats i området under längre tid än så. 1996 var antalet odlingslotter 21 stycken och lotterna kostade 4,50 kr per kvadratmeter. Idag arrenderar föreningen ca 100 lotter av Göteborgs kommun och lotterna kostar ca 7 kronor per kvadratmeter.

Lotterna ligger längs med Antenngatan i Järnbrott, runt den gemensamma ”Gula Stugan”.

Från januari 1997 fram till december 2018 arrenderade föreningen även området ”Norgården” (se föreningens namn) med runt 20 lotter vid korsningen Radiovägen/Antenngatan. Under 2018 sa Göteborgs kommun upp kontraktet för det området på grund av byggplaner. Under 2019 kommer föreningen därför återställa området Norgården, dvs. ta bort allt löst såsom virke, staket, pallar etc. Alla medlemmar får hämta vad de vill till september 2019 på Norgården.

Föreningen har för närvarande ca 100 medlemmar i varierande åldrar som brukar lotterna och här odlas allt från gigantiska pumpor, potatis, bönor och sallat till rosor, ringblommor och indiankrasse.

Som en ideell förening är Antenngatan & Frölunda Norgårds Odlarförening helt beroende av att alla medlemmar drar sitt strå till stacken på olika sätt.

Nuvarande styrelse arbetar för att sprida gemenskap och odlingskunskap bland våra medlemmar.

Håll utkik på hemsidan och vår Facebooksida efter tips, nyheter och andra trevliga aktiviteter!

blommor