Om föreningen

Odlarföreningen på Antenngatan i Västra Frölunda bildades någon gång under 1990-talet, men det har odlats i området under längre tid än så. 1996 var antalet odlingslotter 21 stycken och lotterna kostade 4,50 kr per kvadratmeter. Idag arrenderar föreningen ca 100 lotter av Göteborgs kommun och lotterna kostar ca 7 kronor per kvadratmeter.

Lotterna ligger längs med Antenngatan i Järnbrott, runt den gemensamma ”Gula Stugan”.

Från januari 1997 fram till december 2018 arrenderade föreningen även området ”Norgården” med runt 20 lotter vid korsningen Radiovägen/Antenngatan. Föreningen kallades under denna period för Antenngatans & Frölunda Norgårdens odlarförening. Under 2018 sa Göteborgs stad upp kontraktet för det området på grund av byggplaner. Därefter röjdes och återlämnades området till Göteborgs stad under 2019. Namnet Norgården togs bort ur föreningens namn och mejladress våren 2020.

Föreningen har för närvarande ca 100 medlemmar i varierande åldrar som brukar lotterna och här odlas allt från gigantiska pumpor, potatis, bönor och sallat till rosor, ringblommor och indiankrasse.

Som en ideell förening är Antenngatans odlarförening helt beroende av att alla medlemmar drar sitt strå till stacken på olika sätt.

Nuvarande styrelse arbetar för att sprida gemenskap och odlingskunskap bland våra medlemmar.

Håll utkik på hemsidan och vår Facebooksida efter tips, nyheter och andra trevliga aktiviteter! Facebooksidan är enbart till för medlemmar i odlarföreningen.

blommor