Våra arbetsgrupper

I vår förening finns det arbetsgrupper som medlemmarna skall vara med i för att bidra till föreningen. Det är obligatoriskt att vara med i en grupp.

Varje grupp har en gruppansvarig. För mer info om de olika gruppansvariga och vad det innebär att vara gruppansvarig se sidan Gruppansvariga.

Att vara deltagare i en grupp innebär det följande:

  • Ska göra alla arbetsuppgifter tillsammans med de andra i gruppen.
  • Ha kontakt med sin kontaktperson för gruppen och informera om hon/han inte kan komma på träffar.
  • Om inte kontaktpersonen hör av sig så försök inom gruppen ordna en ny kontaktperson eller skriv till föreningens mejladress så hjälper styrelsen till med att utse en ny kontaktperson.