Våra arbetsgrupper

I vår förening finns det arbetsgrupper som medlemmarna skall vara med i för att bidra till föreningen. Det är obligatoriskt att vara med i en grupp.

Varje grupp har en gruppansvarig. För mer info om de olika gruppansvariga och vad det innebär att vara gruppansvarig se sidan Gruppansvariga.

Att vara deltagare i en grupp innebär det följande:

  • Ska göra alla arbetsuppgifter tillsammans med de andra i gruppen.
  • Ha kontakt med sin kontaktperson för gruppen och informera om hon/han inte kan komma på träffar.
  • Om inte kontaktpersonen hör av sig så försök inom gruppen ordna en ny kontaktperson eller skriv till föreningens mejladress så hjälper styrelsen till med att utse en ny kontaktperson.

Våra arbetsgrupper

Beskärningsgruppen 
Beskär häckarna längs våra odlingsområden samt röjer vass och gräs i diken.

Infogruppen
Har hand om utskick via mejl och post, hemsidan samt föreningens Facebook-grupp.

Gräsklippargruppen
Klipper de större, gemensamma gräsytorna på våra odlingsområden.

Städdags- och Underhållsgruppen
Planerar och genomför gemensamma städdagar. Lagar utemöbler, gräsklippare och liknande.

Trivselgruppen
Ordnar kaffe, fika och grillar korv i samband med städdagarna.

Vattengruppen
Ansvarar för att sätta på vattnet på våren och stänga av på hösten samt laga eventuella läckor under säsong.