Våra arbetsgrupper

I vår förening finns det arbetsgrupper som medlemmarna skall vara med i för att bidra till föreningen. Det är obligatoriskt att vara med i en grupp.

Varje grupp har en gruppansvarig. För mer info om de olika gruppansvariga och vad det innebär att vara gruppansvarig se sidan Gruppansvariga.

Att vara deltagare i en grupp innebär det följande:

  • Ska göra alla arbetsuppgifter tillsammans med de andra i gruppen.
  • Ha kontakt med sin kontaktperson för gruppen och informera om hon/han inte kan komma på träffar.
  • Om inte kontaktpersonen hör av sig så försök inom gruppen ordna en ny kontaktperson eller skriv till mig Ulla Abel Engdahl så går hon ut med brev till alla och söker en ny kontaktperson.