Områdeskarta

Google Maps länkar över området ”Antenngatan” .

Kartor över lotterna:

Lottindelning Antenngatan fält 2 och 1

Fält 1 o 2 ny

Lottindelning Antenngatan fält 4 och 3

Fält 3 o 4 ny

De små blå prickarna markerar vattenkranarnas position.

Med fältmarkering:

Fält 1 o 2 markering ny

Fält 3 o 4 markering ny2