Styrelse

Generell mejladress för att kontakta styrelsen: antenngatan.norgarden(at)gmail.com

2019-2020

Ordförande (nyval på 2 år)
Christina Skoglund

Sekreterare (fyllnadsval på 1 år)
Carl Linderholm

Kassör (nyval på 2 år)
Peter Frank

Ledamot (1 år kvar av 2)
Lovisa André

Ledamot (1 år kvar av 2)
Kristina Tallgren

Suppleant (omval 1 år)
Ingbritt Gustavsson

Suppleant (omval 1 år)
Arne Ahlgren

Revisor (omval 1 år)
Frank Beal

Revisor suppleant (nyval 1 år)
Vakant

Valberedning (1 år)
Richard Lymer (sammankallande)
Camilla Nilsson
Vakant