Styrelse

Generell mejladress för att kontakta styrelsen: antenngatansodlarforening@gmail.com

2022

Ordförande (2 år – ett år kvar)
Elisabeth Frank

Sekreterare (2 år)
Susanne Selin

Kassör (2 år)
Tomas Magnusson

Ledamot (2 år)
Torbjörn Alström

Ledamot (2 år)
Kenneth Johansson

Suppleant (1 år)
Anne Knudsen

Suppleant (1 år)
Isabella Leski

Revisor (1 år)
Gunnel Blom Persson

Revisorssuppleant (1 år)
Ingrid Karlsson

Valberedning (1 år)
Cajsa Johansson. Två vakanta platser.