Styrelse

Generell mejladress för att kontakta styrelsen: antenngatansodlarforening@gmail.com

2021

Ordförande (2 år)
Elisabeth Frank

Sekreterare (2 år)
Gunilla Hadou

Kassör (2 år)
Peter Frank

Ledamot (2 år)
Kristina Tallgren

Ledamot (2 år)
Kenneth Johansson

Suppleant (1 år)
Anne Knudsen

Suppleant (1 år)
Torbjörn Alström

Revisor (1 år)
Gunnel Blom Persson

Revisorssuppleant (1 år)
Ingrid Karlsson

Valberedning (1 år)
Malin Hermansson, Cajsa Johansson. En vakant plats.