Styrelse

Generell mejladress för att kontakta styrelsen: antenngatansodlarforening@gmail.com

2020-2021

Ordförande (fyllnadsval på 1 år)
Carl Linderholm

Sekreterare (2 år)
Gunilla Hadou

Kassör (2 år)
Peter Frank

Ledamot (2 år)
Kristina Tallgren

Ledamot (2 år)
Kenneth Johansson

Suppleant (1 år)
Jenny Sanell

Suppleant (1 år)
Josephine Kronqvist Raine

Revisor (1 år)
Gunnel Persson

Revisorssuppleant (1 år)
Ingrid Karlsson

Valberedning (1 år)
Vakant – 3 platser