Praktisk info

Vatten

Vattnet sätts på sista veckan i april, beroende av väderprognos. Det kan alltså bli senare om risken för nattfrost är stor. Detta för att undvika att rörledningarna fryser sönder.

Odlarföreningen betalar för det vatten som medlemmarna använder, så använd vattnet med förstånd! Biltvätt är absolut inte tillåtet. Dels för att det förbrukar mycket vatten och dels för att vattnet rinner ut i naturen utan någon som helst rening. Att använda slang eller sprinklers i flera timmar är inte heller tillåtet.

Nyckel till förråd på Antenngatan

Nyckel till förråd 3 och 4 (samma) kvitteras ut från nyckelansvarige. En depositionsavgift på 100 kr betalas in på föreningens konto i samband med att du får nyckeln. Kontonummer finns längre på denna sida under ”Föreningens bankkonto”, kontakta vår kassör för mer info.

Gräsklippning

Alla medlemmar ansvarar för att klippa gräset runt den egna lotten och hålla rent i eventuella diken. Gräsklippargruppen ska sköta all gräsklippning. Skriv upp dig på den lista som finns på dörren i förrådet Gula stugan/Antenngatan när du har klippt.

Observera att gräsklipparen måste svalna först innan du ställer in den i förrådet och ta bort gräs från den. Att fylla på bensin och olja sköter gräsklippargruppen. Stäng förrådet efter dig, (Antenngatan) den har varit låst men inte intryckt flera gånger.

Kompost

Gemensam kompost vid Gula stugan, Antenngatan. Kompostgruppen arbetar för att vi ska få så fin jord som möjligt så snabbt som möjligt. För att förbättra komposteringsprocessen har gruppen byggt fler fack och tänkt ut ett nytt system där vi i kompostgruppen har möjlighet att vända komposten fler gånger under sommaren och kontrollera så att det blir en bra blandning av komposterbart material.

Självklart måste vi hjälpas åt! Men, det enda du som föreningsmedlem behöver tänka på för att detta ska fungera är följande:

  • Lägg ditt grönmaterial (ogräs, blast, gräs och dylikt) i fack nummer 1 eller 9.
  • Lägg tunna grenar, grövre stjälkar och fint ris i fack 10.
  • Lägg grövre grenar och kvistar i fack 11.

Vi kommer sätta upp tydliga skyltar som visar vad man får slänga var och numrera boxarna. Är du osäker på vad du ska lägga var är det bara att fråga oss i kompostgruppen! Förhoppningsvis får vi mer härlig kompostjord till våra lotter hädanefter. Här nedan ser du en skiss på hur det kommer se ut.

Kompostplan

kompost

De boxar som kallas uppsamlingsboxar på skissen är de boxar där du ska sortera och lägga ditt kompostavfall, alltså växtdelar och ogräsrens. Låt gärna rötter ligga och torka några dagar, så att de dör innan du lägger dem på komposten. Annars riskerar t ex kvickrot och kirskål att sprida sig via kompostjorden. Grenar och ris körs till tippen eftersom det tar alldeles för lång tid innan de bryts ner.

Självklart ska varken plast- eller metallföremål läggas i komposten. Inte heller stenar hör hemma i en kompost.

Redskap & maskiner

Antenngatan – Gula stugan.
Förråden i Gula stugan används för förvaring av föreningens redskap och är inte till för enskilda medlemmars redskap. Tänk på att om du ställer dina redskap i något av förråden blir dessa redskap tillgängliga för övriga medlemmar. Redskap och verktyg ska återställas i förrådet i rengjort skick efter användningen.

För info om vilka gemensamma redskap föreningen har, mejla till föreningens mejladress antenngatansodlarforening@gmail.com

Föreningens bankkonto

Årsavgift, deposition för nycklar etc betalas in på föreningens bankkonto:
482834-9 (Plusgirokonto)