Praktisk info

Vatten

Vattnet sätts på sista veckan i april, beroende av väderprognos. Det kan alltså bli senare om risken för nattfrost är stor. Detta för att undvika att rörledningarna fryser sönder.

Odlarföreningen betalar för det vatten som medlemmarna använder, så använd vattnet med förstånd! Biltvätt är absolut inte tillåtet. Dels för att det förbrukar mycket vatten och dels för att vattnet rinner ut i naturen utan någon som helst rening. Att använda slang eller sprinklers i flera timmar är inte heller tillåtet.

Nyckel till förråd på Antenngatan

Inte längre aktuellt då Gula stugan brann ner 7 maj 2022. Föreningen önskar behålla depositionsavgiften för utlämnade nycklar eftersom pengarna behövs till en ny förrådslösning.

Gräsklippning

Alla medlemmar ansvarar för att klippa gräset runt den egna lotten och hålla rent i eventuella diken. Gräsklippargruppen ska sköta all gräsklippning.

Observera att gräsklipparen måste svalna först innan du ställer in den i plåtskåpet och ta bort gräs från den. Att fylla på bensin och olja sköter gräsklippargruppen.

Kompost

Den gemensamma komposten revs i maj 2022, så inget trädgårdsavfall får läggas på den plats där den gemensamma komposten tidigare stod. Medlemmarna får i fortsättningen hitta egna lösningar för kompostering av sitt eget ogräsrens etc på sina lotter.

  • Man kan ha en egen kompost på sin odlingslott. Det finns olika modeller att köpa.
  • Man kan täckodla med gräsklipp och ogräsrens vilket har fördelar så som att jorden inte torkar ut lika fort efter regn/vattning, ogräsfrön får inte kontakt med jorden, jordstrukturen förbättras och näring tillförs.
  • Man kan gräva ner ogräsrens i odlingsbäddarna vilket förbättrar jordstrukturen och tillför näring.
  • Man kan fylla en gång mellan odlingsbäddarna på lotten med ogräsrens och då använda gången som kompost. När man går på ogräsrenset hjälper man till med nedbrytningen.

Redskap & maskiner

Antenngatan – plåtskåpen
De båda plåtskåpen används för förvaring av föreningens redskap och är inte till för enskilda medlemmars redskap. Man kan köpa en trekantsnyckel till plåtskåpen på t ex Biltema, Kjell & Company, Hornbach eller Clas Ohlson. Mät dimensionerna först så du får rätt nyckel. Är du osäker på måtten finns en variant med fyra olika nycklar att köpa på Biltema (universalnyckel under kategori VVS-verktyg). En av dessa passar till våra plåtskåp. Tänk på att om du ställer dina redskap i något av plåtskåpen blir dessa redskap tillgängliga för övriga medlemmar. Redskap och verktyg ska återställas i rengjort skick efter användningen.

För info om vilka gemensamma redskap föreningen har, mejla till föreningens mejladress antenngatansodlarforening@gmail.com

Föreningens bankkonto

Årsavgift betalas in på föreningens bankkonto:
482834-9 (Plusgirokonto)