Vattnet stängs av 18/10

På söndag den 18 oktober stängs vattnet av på odlingslotterna. Det är alltså redan dags för vattengruppen att stänga av vattnet och tömma ledningarna för att förhindra att de fryser sönder under vintern.

Höstens städdag lördagen den 3 oktober kl.10:00

Välkomna på höstens städdag lördagen den 3 oktober kl.10:00 – ca 14:00!

Samling vid den gula stugan för utdelning av uppgifter. På grund av Covid-19 är höstens städdag inte obligatorisk.

Städdagarna är till för att vi ska hjälpas åt att sköta om föreningens gemensamma ytor,  inte våra egna odlingslotter. Under en städdag finns det olika typer av uppgifter att hjälpa till med, så det går att hitta något just du kan göra. Om du inte kan närvara vid höstens städdag, hör av dig till föreningens e-postadress så får du en uppgift som kan göras vid ett annat tillfälle.

Obs! Det kommer inte serveras något förtäring vid denna städdagen heller, men medtag gärna egen fika!

Byta fröer på städdagen

Om du har fröer över eller om du har samlat fröer på din odlingslott går det fint att ta med dessa på höstens städdag för att byta fröer med andra medlemmar.

Vårens städdag 9 maj 2020 – uppdaterad

Välkommen på vårens städdag lördagen den 9 maj. Kläder efter väder. Vi samlas kl.10.00 vid den gula stugan där arbetsuppgifter delas ut. Kom ihåg att bocka av ditt lottnummer i närvarolistan.

Normalt sett är det obligatorisk närvaro på en städdag enligt ordningsreglerna, men årets städdag är inte obligatorisk pga coronapandemin. Vi planerar ändå att genomföra städdagen och måste då vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Således gäller följande:
• Kom inte till städdagen om du har minsta förkylningssymtom.
• Var noga med att hålla tillräckliga avstånd till varandra.
• Vi kommer vid städdagens början räkna alla och säkerställa att vi inte är fler än vad som tillåts av myndigheterna.
• Vi vill uppmuntra alla som tänker komma att anmäla sig på Facebook, så vi har en uppfattning om hur många vi blir.

Vi hoppas på att få en bra dag tillsammans, trots omständigheterna.