Kallelse årsmöte 8/3

Årsmötet äger rum söndagen den 8 mars 2020 kl.14:00 i föreningslokalen Kapplandsgatan 134.

Dagordningen kan du ladda ner här.

Motioner och handlingar kommer läggas upp här på hemsidan innan årsmötet.

Papperskopior kommer finnas att få på mötet.

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 28 februari 2020. Motioner sänds via e-post till antenngatan.norgarden@gmail.com.

Trivselgruppen serverar oss fika efter mötet och då finns det också möjlighet för de medlemmar som så önskar att byta fröer med varandra.

Välkommen!

Styrelsen för Antenngatans odlarförening

Höstens städdag 5/10 kl.10

Hej!

Det är dags att boka in höstens städdag i din kalender.

Lördag 5 oktober kl.10:00-ca 14:00.
Samling vid den gula stugan för utdelning av arbetsuppgifter.

Föreningen bjuder på varm korv, kaffe, te mm.
De medlemmar som vill bidra med hembakta kakor och bullar är välkomna att göra så.

Städdagarna är till för att vi ska hjälpas åt att sköta om föreningens allmänna ytor (inte våra egna odlingslotter). Under en städdag finns det olika typer av uppgifter att hjälpa till med, så det går att hitta något just du kan göra. Eftersom vi är en ideell förening är det extra viktigt att alla medlemmar ställer upp och hjälper till efter förmåga under städdagar samt i arbetsgrupperna. Varje medlem ska tillhöra en arbetsgrupp. Läs mer om arbetsgrupperna under Om Oss > Våra arbetsgrupper.

Välkommen den 5 oktober!

Väl mött!
Styrelsen