Information om bajamaja och vatten

Bajamajan är beställd till den 20 april.

Vattnet sätts på när det inte längre är risk för minusgrader eftersom vi inte vill att rören ska frysa sönder. Minusgrader under nätterna räknas också som minusgrader..

Kallelse till årsmöte 27 mars 2022

Årsmötet äger rum söndagen den 27 mars klockan 14:00 i föreningslokalen Kapplandsgatan 134.

Dagordning samt inkomna motioner har skickats ut till medlemmarna via mejl samt brev.

Trivselgruppen serverar oss fika efter mötet och då finns det också möjlighet för de medlemmar som så önskar att byta fröer med varandra.

Välkommen!

Styrelsen för Antenngatans odlarförening

Motioner till årsmötet 2022

Motioner till årsmötet 2022 behöver vara föreningen tillhanda senast 18 februari.
Kallelse till årsmötet går ut efter det.
Skicka motioner till antenngatansodlarforening@gmail.com

Höstens städdag 16 oktober 2021

Boka in höstens städdag lördagen den 16 oktober 2021 kl.10.00-13.00 i din kalender. 

Vi samlas kl.10:00 vid den gula stugan för utdelning av uppgifter. Se till att ditt lottnummer blir avprickat på närvarolistan. På grund av Covid-19 kommer det inte att serveras någon förtäring utan bara någon dricka och godisbit. Istället har städdagen kortats ner något den här gången. 

Städdagarna är till för att vi ska hjälpas åt att sköta om föreningens gemensamma ytor (inte våra egna odlingslotter). Under en städdag finns det olika typer av uppgifter att hjälpa till med, så det går att hitta något just du kan göra.

I odlarföreningens Facebookgrupp ligger ett event för städdagen som du kan tacka ja till för att meddela styrelsen att du kommer. Om du inte kan närvara vid höstens städdag, hör av dig till föreningens e-postadress så får du en uppgift som kan göras vid ett annat tillfälle. 

Om du har fröer över kan du ta med dem till städdagen och byta fröer med andra medlemmar.

Klä dig efter väder och tänk på att hålla avstånd. Väl mött!