Motioner till årsmötet 2022

Motioner till årsmötet 2022 behöver vara föreningen tillhanda senast 18 februari.
Kallelse till årsmötet går ut efter det.
Skicka motioner till antenngatansodlarforening@gmail.com

Höstens städdag 16 oktober 2021

Boka in höstens städdag lördagen den 16 oktober 2021 kl.10.00-13.00 i din kalender. 

Vi samlas kl.10:00 vid den gula stugan för utdelning av uppgifter. Se till att ditt lottnummer blir avprickat på närvarolistan. På grund av Covid-19 kommer det inte att serveras någon förtäring utan bara någon dricka och godisbit. Istället har städdagen kortats ner något den här gången. 

Städdagarna är till för att vi ska hjälpas åt att sköta om föreningens gemensamma ytor (inte våra egna odlingslotter). Under en städdag finns det olika typer av uppgifter att hjälpa till med, så det går att hitta något just du kan göra.

I odlarföreningens Facebookgrupp ligger ett event för städdagen som du kan tacka ja till för att meddela styrelsen att du kommer. Om du inte kan närvara vid höstens städdag, hör av dig till föreningens e-postadress så får du en uppgift som kan göras vid ett annat tillfälle. 

Om du har fröer över kan du ta med dem till städdagen och byta fröer med andra medlemmar.

Klä dig efter väder och tänk på att hålla avstånd. Väl mött!

Vårbrev 2021 med information om städdag

Vårbrevet 2021 från Antenngatans odlarförening har skickats ut med mejl till de medlemmar som har anmält sin mejladress till styrelsen. Övriga medlemmar får höstbrevet med vanlig post.

På grund av Covid-19 är vårens städdag inte obligatorisk och den delas upp i tre tillfällen för att vi ska bli för många.
Lördag 8/5 kl.10-12
Lördag 8/5 13-15
Måndag 10/5 kl.18-20

I föreningens Facebookgrupp går det att anmäla sig till respektive städdagstillfälle.

Vatten & bajamaja våren 2021

Vattengruppen hälsar att de planerar att sätta på vattnet på lördagen den 24 april om vädret tillåter det. Det får alltså inte vara någon risk för minusgrader (natt som dag). Vänta med att börja skruva på kranarna tills vattengruppen är helt klar och har trycktestat systemet, tack.


Bajamajan kommer på plats under vecka 16 (dvs ca 19-23 april).