Höstinformation 2016

Hösten städdag kommer att bli lördagen den 22 oktober kl. 10

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trivselgruppen hälsar att de fixar korv och bröd och alla är välkomna att ta med något till kaffet.

Närvaro är obligatorisk enligt ordningsreglerna och områdesstädning krävs av oss som arrendatorer av kommunens mark. ”Lottens” närvaro bockas av vid början av städdagen vid gulastugan. Norgården lotter bockas av på Norgården.
Har du inte möjlighet att komma på städdagen skriv till vår föreningsmail, se nedan eller meddela någon i städgruppen eller styrelsen. Ersättningsuppgifter ordnas vid senare tillfälle.

Snart skickar vi ut avgiften för 2017

Avgiften för 2017 som beslöts på årsmötet till 7.75 kr/m2.
Avgiften skall vara inbetald senast 31/12-16.
Märk betalningar med lottnummer.

Lottsyn sker efter 15 november, då vi särskilt ser efter att tillfälliga växtskydd tagits ned.

Vill du säga upp din lott, gör det så till vår gemensamma e-post; antenngatan.norgarden@gmail.com, så snart som möjligt. Hela avgiften för 2017 återbetalas fram till 31/12, halva till och med 28/2 där efter sker ingen återbetalning.

Inget skräp får slängas bakom komposterna. Det som du ta till lotten, ansvarar du för att ta bort den dag du säger upp din lott.
Vi vill påminna att redskap i vårt gemenssamma förråd (4), vilka är orangefärgade, skall återlämnas efter användning till förrådet. Råkar du ha ett sådant verktyg på din lott, återlämna det så att fler kan använda dem.

Sugen på styrelsearbete?

Är du intresserad av att jobba i styrelsen under 2017 hör av dig till sammankallande i valberedningen: Lena Aydogan. E-post: lena.aydogan@vgregion.se

Hösthälsningar
Styrelsen
Antenngatan och Norgårdens odlar förening

For this information in English please contact someone in the board