Pilflätningskurs 25/4 eller 4/5

Hej alla odlare!

Den 25 april mellan kl. 18:00 – 21:00 är ni välkomna till Lärjeåns kafé och trädgårdar på pilflätningskurs med pilflätningsmäster Christian Erlandsson. Ni lär er grunderna och får själva fläta en växtkon att ta hem till era odlingar. Som vanligt så vill vi att ni betalar in en Anmälningsavgift som vid detta tillfälle är 100.- kr till Nordea plusgiro 42 48 00 – 1. Ni skriver ert namn och vilken odlarförening ni tillhör.
I avgiften ingår fika och materialkostnader. Anmälan vill jag gärna få in senast den 21 april så jag vet hur många fika det blir.2017-04-25_flata-en-vaxkon

Jag har reserverat en kväll till som blir Torsdag 4 maj 18:00 – 21:30, ifall uppslutning blir stor. Det går bra redan nu att välja vilken kväll som passar. Ni kan maila mig om det så jag har lite koll på antalet personer på respektive kväll.
Välkommen att anmäla er!

http://www.stadsnaraodling.se/evenemang/2017-04-25/

Med vänliga hälsningar

Paula Palm
Trädgårdscoach

GÖTEBORGS STAD
Fastighetskontoret Markavdelningen
Telefon: 031-368 10 94
E-post: paula.palm@fastighet.goteborg.se

Postadress: Box 2258, 403 14 Göteborg
Besök: Postgatan 10
http://www.goteborg.se/fastighetskontoret