Uppsägning arrendeavtal Norgården

Det är styrelsens smärtsamma plikt att meddela att vi har fått ett Planbesked för Norgården.
Planen har samband med bygget av en bussdepå där Ängås koloninlotter nu ligger.
Det betyder att alla odlingslotter på Norgården kommer sägas upp den 2018-06-30 med
6 månaders uppsägningstid betyder det att 2018-12-31 skall lotterna lämnas.
Säsongen 2018 blir tyvärr den sista på Norgården.
Läs mer om kommunens planärende som rör Norgården här. Mer generell info om kommunens planarbete finns här:
http://www.goteborg.se/wps/portal/start/byggande–lantmateri-och-planarbete/

Något ersättningsområden för Norgården kommer Fastighetskontoret inte ordna. Det vi fått veta av Fastighetskontoret är: ”Fastighetskontoret ska se vad man kan åstadkomma inom Antenngatans odlingsområde gällande förtätning med fler odlingslådor eller liknande”.
Fastighetskontoret kommer att ta ut arrende av föreningen för Norgården även för 2018.

Medlemmar kan byta lotter inom föreningen med förtur i lottkön.
Skriv till föreningens e-post: antenngatan.norgarden@gmail.com, så vi kan göra en kölista för internbyte. Vi visar lediga lotter efter den ordning som meddelanden kommer in till föreningen. Inga lotter kommer visas för nya externa sökande.

Styrelsen beklagar att vi måste meddela detta. Vi håller kontakt med Fastighetskontoret via Paula. När vi vet mer kommer vi meddela detta vi e-post till dem som har och i brev till de som saknar. Håll utkik på hemsidan och i vår Facebook-grupp.
Har du frågor skriv till förenings e-post eller kontakta ordföranden.

 

Styrelsen Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening

Klicka här för att ladda ner denna information som PDF.