24/3 Årsmöte

Årsmötet äger rum söndagen den 24 mars klockan 14 i föreningslokalen Kapplandsgatan 134.

Motioner, dagordning och handlingar kommer läggas upp på hemsidan innan årsmötet.
Papperskopior kommer finnas att få på mötet.
Vi du byta frön och kunskap med andra odlare kom en halvtimme innan årsmötet.

Trivselgruppen serverar oss fika efter mötet.

Välkommen!
Styrelsen
genom
Richard Lymer
Ordf.