Kallelse årsmöte 8/3

Årsmötet äger rum söndagen den 8 mars 2020 kl.14:00 i föreningslokalen Kapplandsgatan 134.

Dagordningen kan du ladda ner här.

Motioner och handlingar kommer läggas upp här på hemsidan innan årsmötet.

Papperskopior kommer finnas att få på mötet.

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 28 februari 2020. Motioner sänds via e-post till antenngatan.norgarden@gmail.com.

Trivselgruppen serverar oss fika efter mötet och då finns det också möjlighet för de medlemmar som så önskar att byta fröer med varandra.

Välkommen!

Styrelsen för Antenngatans odlarförening