Vårens städdag 9 maj 2020 – uppdaterad

Välkommen på vårens städdag lördagen den 9 maj. Kläder efter väder. Vi samlas kl.10.00 vid den gula stugan där arbetsuppgifter delas ut. Kom ihåg att bocka av ditt lottnummer i närvarolistan.

Normalt sett är det obligatorisk närvaro på en städdag enligt ordningsreglerna, men årets städdag är inte obligatorisk pga coronapandemin. Vi planerar ändå att genomföra städdagen och måste då vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Således gäller följande:
• Kom inte till städdagen om du har minsta förkylningssymtom.
• Var noga med att hålla tillräckliga avstånd till varandra.
• Vi kommer vid städdagens början räkna alla och säkerställa att vi inte är fler än vad som tillåts av myndigheterna.
• Vi vill uppmuntra alla som tänker komma att anmäla sig på Facebook, så vi har en uppfattning om hur många vi blir.

Vi hoppas på att få en bra dag tillsammans, trots omständigheterna.