Höstens städdag lördagen den 3 oktober kl.10:00

Välkomna på höstens städdag lördagen den 3 oktober kl.10:00 – ca 14:00!

Samling vid den gula stugan för utdelning av uppgifter. På grund av Covid-19 är höstens städdag inte obligatorisk.

Städdagarna är till för att vi ska hjälpas åt att sköta om föreningens gemensamma ytor,  inte våra egna odlingslotter. Under en städdag finns det olika typer av uppgifter att hjälpa till med, så det går att hitta något just du kan göra. Om du inte kan närvara vid höstens städdag, hör av dig till föreningens e-postadress så får du en uppgift som kan göras vid ett annat tillfälle.

Obs! Det kommer inte serveras något förtäring vid denna städdagen heller, men medtag gärna egen fika!

Byta fröer på städdagen

Om du har fröer över eller om du har samlat fröer på din odlingslott går det fint att ta med dessa på höstens städdag för att byta fröer med andra medlemmar.