Vårbrev 2021 med information om städdag

Vårbrevet 2021 från Antenngatans odlarförening har skickats ut med mejl till de medlemmar som har anmält sin mejladress till styrelsen. Övriga medlemmar får höstbrevet med vanlig post.

På grund av Covid-19 är vårens städdag inte obligatorisk och den delas upp i tre tillfällen för att vi ska bli för många.
Lördag 8/5 kl.10-12
Lördag 8/5 13-15
Måndag 10/5 kl.18-20

I föreningens Facebookgrupp går det att anmäla sig till respektive städdagstillfälle.