Ingen mer gemensam kompost

Under helgen 14-15 maj revs den gemensamma komposten och man körde bort det virke som var ruttet till återvinningscentralen. Du får alltså inte längre lägga ogräsrens etc på platsen där komposten tidigare låg.

Ordningsreglerna kommer att ändras, så att det blir tillåtet att ha en egen kompost i fortsättningen. Tänk på att din kompost måste ligga på den egna lotten, inte utanför.

Det här innebär att var och en av föreningens medlemmar behöver tänka ut lämpligt sätt att ta hand om sitt eget ogräsrens etc. Det finns flera alternativ.

  • Man kan ha en egen kompost på sin odlingslott. Det finns olika modeller att köpa.
  • Man kan täckodla med gräsklipp och ogräsrens vilket har fördelar så som att jorden inte torkar ut lika fort efter regn/vattning, ogräsfrön får inte kontakt med jorden, jordstrukturen förbättras och näring tillförs.
  • Man kan gräva ner ogräsrens i odlingsbäddarna vilket förbättrar jordstrukturen och tillför näring.
  • Man kan fylla en gång mellan odlingsbäddarna på lotten med ogräsrens och då använda gången som kompost. När man går på ogräsrenset hjälper man till med nedbrytningen.

Anledningen till att vi inte längre kommer att ha en gemensam kompost är att det har förekommit att både medlemmar och boende i området har misskött komposten vilket gjort arbetet med att sköta komposten smått omöjligt för kompostgruppen.