Vill du vara med i styrelsen?

Valberedningen har fått några luckor i styrelsen och undrar nu om någon skulle vara intresserad av att delta. De styrelseuppdrag som ska tillsättas är:

  • Sekreterare
  • Två suppleanter
  • Bitr revisor
  • Medlem i valberedningen

Maila till Lena Aydogan, lena.aydogan@vgregion.se, vid intresse.