Kallelse till årsmöte 11/3 2017

Årsmötet äger rum den 11 mars klockan 12 i föreningslokalen Antenngatan 8.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast den 15 februari och behandlas på styrelsemötet den 16 februari. Motioner sänds på e-post till antenngatan.norgarden@gmail.com eller per brev till:

Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening
c/o Richard Lymer
Amandas gård
414 83 Göteborg

Motioner kommer läggas upp på hemsidan innan årsmötet.

Vill du byta frön och kunskap med andra odlare kom en halvtimme innan årsmötet.

Välkommen!

Styrelsen
genom
Richard Lymer
Ordf.