1/6 17.30: Arbetskväll för den som inte kunde komma på städdagen

Torsdag 1 juni kl. 17.30

Vi kommer att rensa i rishögarna och i bästa fall köra en kompostkvan.
Alternativt sortera ut det som skall slängas och köra till ÅVC Högsbo.
Samt göra en del andra uppgifter som behövs på vårt odlingsområde.

Ta gärna med lite fika.
Väl mött!
Styrelsen
Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening