11/3 Årsmöte

Årsmötet äger rum söndagen den 11 mars klockan 12 i föreningslokalen i källaren på Antenngatan 8.

Motioner, dagordning och handlingar kommer läggas upp på hemsidan innan årsmötet.
Papperskopior finnas att få på mötet.
Vill du byta frön och kunskap med andra odlare kom en halvtimme innan årsmötet.

Välkommen!
Styrelsen
genom
Richard Lymer
Ordf.