22/3 föreläsning: Växtskydd

Hej odlare!

Det var trevligt att så många kom, hela femton olika föreningar enligt Annette. Några av er anmälde sjukdom och ett par uteblev. Ni som av olika skäl missade denna föreläsning och som betalt avgiften har en föreläsning innestående. Det gäller nedan eller nästa som kommer i april. Men ni får gärna maila mig om ni kommer, eftersom jag beställer fika och dokumenterar hur många som kommer. Även frånvaro är bra om man meddelar.

Här kommer nästa inbjudan:

”Växtskydd och egna ekologiska växtskyddsmedel” – med Stina Månsson från Hushållningssällskapet.

Den här föreläsningen handlar om växtsjukdomar, ohyra och vad man kan göra åt det. I den ekologiska odlingen handlar det ofta om förebyggande åtgärder, hygien m.m.

Torsdagen den 22 mars, samma tid kl. 18 – 20

Samma plats. Lärjeåns kafé och trädgårdar på Ekevadsvägen i Angered.

Anmälan behöver jag senast den 19 mars, helst före då jag behöver några dagar för att beställa fika.

Ni anmäler er som vanligt genom att betala en anmälningsavgift 60:-/person till Nordea plusgiro 42 48 00 – 1.

Jag skickar även med ett enklare anslag för utskrivning om ni vill det: Växtskydd och egna eko växtskyddsmedel

VÄLKOMNA!

Med vänliga hälsningar

Paula Palm
Trädgårdscoach

GÖTEBORGS STAD
Fastighetskontoret Fastighetsavdelning
Telefon: 031-368 10 94
E-post: paula.palm@fastighet.goteborg.se

Postadress: Box 2258, 403 14 Göteborg
Besök: Postgatan 10
www.goteborg.se/fastighetskontoret