Motioner till årsmötet 2022

Motioner till årsmötet 2022 behöver vara föreningen tillhanda senast 18 februari.
Kallelse till årsmötet går ut efter det.
Skicka motioner till antenngatansodlarforening@gmail.com