Kallelse till årsmöte 27 mars 2022

Årsmötet äger rum söndagen den 27 mars klockan 14:00 i föreningslokalen Kapplandsgatan 134.

Dagordning samt inkomna motioner har skickats ut till medlemmarna via mejl samt brev.

Trivselgruppen serverar oss fika efter mötet och då finns det också möjlighet för de medlemmar som så önskar att byta fröer med varandra.

Välkommen!

Styrelsen för Antenngatans odlarförening