Årsmöte 4 mars 2023 kl.12.00

Alla medlemmar i odlarföreningen är välkomna att delta vid årsmötet. Kallelse går ut via e-post och vanlig post.

Välkommen på årsmöte med pizza

I år har vi årsmöte på GiGi pizzeria på Radiotorget 1 lördagen den 4 mars klockan 12. Vi bjuder alla medlemmar som kommer på årsmötet på en halv pizza!

På årsmötet ska vi välja vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen, gå igenom hur mycket inkomster och utgifter föreningen har och har haft, bestämma om vi ska höja avgiften för lotterna inför nästa år mm.

Mötet tar cirka en timme och efter mötet äter vi tillsammans. Ni som har frön över och vill byta med varandra kan göra det efter maten.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 24 februari. Motioner sänds via e-post till antenngatansodlarforening@gmail.com

Anmäl dig till årsmötet i eventet på Facebook eller via e-post till antenngatansodlarforening@gmail.com om du inte använder Facebook, så att vi vet hur många som kommer. Väl mött!

Hälsningar Styrelsen

Antenngatans odlarförening