Vårens städdag 14 maj

Välkommen på årets första städdag som går av stapeln söndagen den 14 maj kl.11.00-14.00.

Vi drar igång kl.11:00 vid gräsplanen och avslutar med grillning och go fika om vädret tillåter det
och gott umgänge!

Det som står på agendan är följande:
-Hela området skall beskäras, klippas ner och krattas iordning
-Alla gångar skall rensas från ogräs och sly
-Alla diken skall ses över från ogräs och sly samt ev grävas upp ytterligare
-Broar skall ses över så ingen är rutten, dessa skall då rivas och byggas om (inte på städdagen)
-Inget jobb på sin egen lott!

Som vanligt så är det kläder efter väder som gäller!

Ni som har ta gärna med er arbetshandskar, sekatör, grep, spade, kratta och liknande för att underlätta för oss alla på städdagen då det alltid finns att göra!


De som vill får jättegärna baka något då detta alltid uppskattas på städdagen!

Du som inte kan komma på städdagen är välkommen på extra städdag, söndagen den 21 maj kl.14
Det är obligatoriskt att delta på städdagen annars riskerar man uteslutning från föreningen.


Har ni några funderingar, frågor eller vet redan nu att ni inte kommer så mejla styrelsen:

antenngatansodlarforening@gmail.com